Gabinet Jurídic

La integració en la nostra organització des de 2001 del Gabinet Jurídic, GR ADVOCATS ASSOCIATS, obeeix a la necessitat de comptar amb la col·laboració d’un equip de professionals de l’àmbit legal, especialitzats en la Propietat Horitzontal, capaços de proporcionar assessorament jurídic per a la resolució de tota mena d’incidències legals, en què pugui arribar a veure’s implicada la comunitat de propietaris.

 • Gestió en notàries
 • Representació davant administracions públiques
 • Redacció de documents legals, contractes i estatuts comunitats de propietaris
 • Demandes judicials en la reclamació d’impagaments i obres no autoritzades. Desnonament per precari.
 • Assessorament general en aspectes del dret immobiliari i de la propietat horitzontal

Cartera de Serveis

El despatx d’advocats GR ADVOCATS ASSOCIATS es constitueix en 1991 i atresora una gran experiència professional en l’àmbit legal de les Comunitats de Propietaris, així mateix ofereix els seus serveis als nostres clients en unes condicions molt avantatjoses, en les següents especialitats del dret.

Assessorament general en aspectes jurídics de família
 • Separacions.
 • Divorcis de mutu acord i contenciosos.
 • Demandes de modificació de les mesures adoptades en la sentència de separació o divorci.
 • Nul·litats civils i eclesiàstiques.
 • Mesures provisionals i provisionalisimes.
 • Convenis prematrimonials.
 • Règim econòmic matrimonial. Capítols matrimonials.
 • Convenis reguladors amb Pla de Criança. Guarda i custòdies individuals, compartides, règim de visites.
 • Mediació.
 • Constitució i extinció o dissolució de parelles de fet.
 • Adopcions.
 • Tuteles.
 • Reclamacions o defensa per impagament de pensions.
 • Reclamacions o defensa per incompliment de les mesures de la separació o divorci.
 • Dissolució i liquidació de condomini de l’habitatge familiar i adjudicacions. Liquidació d’impos tos i inscripció Registres Propietat, Prefectura de Trànsit.
 • Incapacitacions.
 • Autorització judicial de venda de béns immobles a menors i incapaços.